Pseudovetenskap och spiritualism?

Article 10

En viktig del inom spiritualismen är att under seanser anförda av ett medium, försöka få kontakt med avlidnas andra. Är det ens möjligt?

Det har gjorts flera försök att mäta sanningshalten i att människor skulle kunna ha förmågor utöver det vanliga. En person som granskats noggrant är Uri Geller, som kunde böja skedar. Andra personer har fått hålla i objekt som tillhört avlidna personer och uppgiften var att de skulle tala om vad de fick för information. Ett test innehöll avlidnas dagböcker där testpersonen skulle ange om det var en man eller en kvinna som skrivit i böckerna, genom att bara hålla i dem. Just i det fallet ansåg testledaren det bevisa att personen inte var medial, medan testpersonen tyckte att vissa dagböcker var för gamla och därför fungerade inte testet.

Men hur är det då med att faktiskt få kontakt med de döda? Det har utförts s.k. blindsittningar där både de testade medierna och försöksklienterna, släktingar till avlidna var blinda, d.v.s. de fick inte se varandra. Man ville undvika cold reading från mediernas sida. 25 läsningar från andevärlden gjordes och de fem försökspersonerna fick alla höra allihop, d.v.s. 125 utsagor. Deras uppgift var att rangordna hur mycket de kände sig träffade av, från de 25 exemplen.

Resultatet var att för det mesta kände sig fel person mer träffad av utsagorna än den de var tänkt för. Testet visade också att utsagorna med mer information fick högre poäng än de där mediet höll igen. Högst poäng gick också till de utsagor som var mer generella och inte innehöll så många detaljer.

Det har hittills inte kommit fram något test som visar att det faktiskt är möjligt att kontakta avlida själar.

Idén om själavandring inom spiritualismen

Article 9

När man hör att inom spiritualismen har man en kristen grund men man tror inte på syndernas förlåtelse, kanske det blir förvirrande. Jesus tog ju på sig all världens synder på sina axlar och frigav människan? Nå, så tänker man inte inom spiritualismen. Här tänker man snarast mer som inom hinduism eller buddhism; man ansvarar för sina handlingar och när själen vandrar vidare efter att en människa avlidit, kan det få konsekvenser, hur man betedde sig när man levde.

Evig utveckling för alla själar är tanken. Det går inte att vara elak mot andra utan karman slår tillbaka. Däremot om man sprider godhet och kärlek, får man det tillbaka. Här finns inga skrämseltankar om någon skärseld men det har ändå konsekvenser för vad som sker med din själ när du har gått bort.

Alla bär på en önskan om att utvecklas. Alla vill helt enkelt bli bättre, det är något medfött. Hur mycket man kan utvecklas beror på hur mycket man vill utvecklas andligen. Alla har en egen fri vilja och den ska man inte motarbeta. Gör man det i en iver att bättra sig väldigt mycket, kan det bli tungt. Man ska helt enkelt ta det ”lagom” så känns allt enkelt och man mår bra. När man passerat över till andesidan har man en evighet på sig att förbättra sig med det man inte hann med på jorden. Dock bestäms ens situation i andevärlden av hur man skötte sig medan man var i livet.

Det här kanske kan låta knepigt? Inte knepigare än några av världsreligionerna! Det handlar om att läsa på om man är intresserad, att verkligen tänka sig in i vad de sju grundsatserna innebär i ens liv. Är du intresserad av att utveckla din andliga spirituella sida är det bara positivt att fundera och vrida och vända på den kunskap man får. Oavsett vilken tro man har och hur man väljer att leva sitt liv, är det viktigt att alltid reflektera och analysera över allt som sker runtom. Fundera gärna över hur du kan utvecklas till vad man brukar kalla ”en bättre människa”. Det är troligen egentligen det alla vill även om man inte ansluter till spiritualismens idéer eller till någon sedan länge etablerad världsreligion.

Det viktiga är att du mår bra i ditt liv!

Ta kontakt själv med andevärlden

Article 8

Om du är nyfiken på att själv försöka få kontakt med andar är det inte helt omöjligt. Alla har möjligheten, om man bara öppnar sina sinnen. Det är inte bara andarna som kan kontakta utan man kan även göra det själv. Finns kontakten där så finns den utan att du behöver anbringa dig så mycket.

Ibland hör man människor beskriva en obehaglig upplevelse de haft, som exempelvis att det kändes som att någon varit bakom dem i rummet. De har vänt sig om men ingenting fanns där. Sådant här glömmer man ganska fort bort och händer det inte någon mer gång tänker man troligen sällan på det. Det kan ha varit en ande som försökte få kontakt med dig, men om du själv inte har haft de funderingarna och aldrig försökt, eller helt enkelt tycker det är struntprat, så lyckades inte anden få dig att förstå.

Om du vill försöka öppna sinnet och ta kontakt är det bra att kunna slappna av genom t. ex. meditation. Man behöver hitta en typ av meditation som passar en själv. Sedan måste man träna! Räkna inte med att få kontakt första gångerna.

Något man behöver göra är att öppna sinnena genom att öppna sina chakran. Det betyder att man ska visualisera en inre bild av att öppna sig. Kan du inget om chakran får du starta med att läsa på om dessa. Kortfattat har man olika chakran på olika platser i kroppen och man ska tänka sig dem som ett hjul där man öppnar utrymmet i mitten. Detta ska göra dig mer mottaglig. Efter att man försökt ta kontakt, ska man stänga sina chakran igen. Allt detta kräver lite övning om du är nybörjare men det går ut på att öppna sitt sinne.

Det finns andra övningar om man vill försöka. Ett förslag är att tänka på ett tänt ljus och fokusera på lågan. Oavsett vad, så behöver varje enskild person finna sin variant av övning och lugn och ro för att försöka hitta en kanal in till andevärlden. Om det inte fungerar och du absolut vill kan ett tips vara att kontakta ett medium och be om råd. Kanske kan du få andra tips.

Om du är en person som absolut inte tror på andevärlden kan det ändå vara fascinerande och intressant att få reda på hur andra tänker om saken. Läs på och fundera. Kanske snubblar du över ny kunskap som du aldrig tänkt på.

Emma Hardinge Britten – Spiritualismens grundprinciper

Article 7

Den moderna spiritualismen grundar sig mycket på Emma Hardinge Britten och hennes upplevelser.

Emma Hardinge Britten föddes år 1823 i London, som Emma Floyd. Hon sjöng och uppträdde för att hjälpa familjen att tjäna pengar då hennes pappa hade dött när Emma var 11 år. Hon blev tidigt känd för att ha mediala egenskaper. Redan som barn brukade hon sia om okända människors framtid, nämna avlidna hon omöjligt kunde känna till och liknande saker. På grund av sina egenskaper drogs hon in i ett hemligt sällskap som fanns i London. Man vet inte så mycket om vad som skedde inom detta sällskap men det var då hon tog sitt efternamn Hardinge.

Så småningom reste hon till USA och där återupplevde hon händelser från sin ganska tuffa barndom och detta gjorde att hon gick med i den spiritualistiska rörelsen i USA. Hon uppträdde under trans och levererade långa tal. Talen kunde handla om saker som hur man upptäcker andar. Hon var dessutom en stor supporter till president Abraham Lincoln och engagerade sig politiskt.

Kort efter mordet på Lincoln höll Emma ett av sina mest kända tal. Det blev mycket uppmärksammat. Däremot fick hon ibland kritik för sina tal som handlade om spiritualism. Man sa att hon var vältalig men att innehållet var mer suspekt.

År 1870 publicerade hon en bok: Modern American Spiritualism. Den var som en uppslagsbok kring rörelsens tidigaste dagar. Samma år gifte hon sig med William Britten, även han en hängiven spiritualist. Emma fortsatte att publicera olika skrifter, med blandad framgång, både böcker och tidningar. Hon och maken tillbringade några år som missionärer i Afrika men återkom sedan till USA. Det var då hon skrev det viktigaste inom spiritualismen: Nineteenth Century Miracles, år 1884.

Denna kvinna sägs vara grundaren till den moderna spiritualismens sju grundprinciper och de används relativt oförändrade även idag. Dessa sju grundsatser ska hon ha fått från Robert Owen, medialt efter att han hade dött.

Robert Owen själv var en man som omdanade det engelska samhället. Han jobbade hårt på att förbättra situationen för främst kvinnor inom industrier och han är mannen bakom idén med ett kooperativsystem. Owen gick all in för spiritualismen när han var 83 år gammal. Han påstod bland annat att han haft medial kontakt med Benjamin Franklin och Thomas Jeffersson, med mål att förbättra samhället, vilket han arbetat för hela sitt liv.

Möjligen det var därför som Emma påstod att hon fått de sju grundsatserna av Owen, för att få lite dignitet bakom sina ord. De sju grundsatserna är, på originalspråk:

1) The fatherhood of God;

2) The brotherhood of man;

3) The communion of spirits and the ministry of angels;

4) The continuous existence of the human soul;

5) Personal responsibility;

6) Compensation and retribution hereafter for all good and evil deeds done on earth;

7) External progress open to every human soul.

Vad innebär spiritualism?

Spiritualism kan vara ett begrepp många har snubblat över men egentligen inte har funderat så mycket på vad det innebär. Det finns även ett annat begrepp, spiritism, och det kan förvirra saker och ting. Både spiritualism och spiritism tror på att döda andar kan kontakta levande människor. Skillnaden är att spiritism finns världen över i olika varianter och kan ha kopplingar till olika kulturer medan anhängare till spiritualismen säger sig vara kristna.

Historia
Spiritualism har funnits i flera århundraden, främst i Karibien. I äldre kulturer har troligen en schaman eller medicinman varit den som ska ha kunnat få kontakt med de dödas andar, exempelvis genom att utföra olika ritualer och dricka något som ska framkalla syner och visioner.

Under 1700-talet kunde man säkert se att intresset för spiritualitet fick ett uppsving då man hade upptäckt magnetismen. Inledningsvis användes magnetism som ett medel för att förbättra människors hälsa men ganska snart övergick man till att ordna seanser där överklassen roade sig med att kontakta avlidna kära, genom att använda magnetism. Det var nog mest som ett spännande nöje men flera trodde på att det fungerade.

Under 1848 kom vad som av många sågs som bevis för att spiritualism verkligen existerade. I USA hade två systrar, Margaret och Kate Fox, sagt sig kunna höra olika ljud i huset där de bodde och de påstod, mycket övertygande, att detta var ljud som orsakats av andevärlden. Olika dunsar och knackljud var vad som hördes och historien spred sig kvickt till Europa. Mängder av andra människor framträdde som medier de också, och intresset var stort.

Systrarna avslöjade dock, ca 40 år senare att allt varit fusk från deras sida. De hade lyckats åstadkomma knäppande ljud med sina knäleder och även använt olika attiraljer för att framkalla dunsar men ingen hade avslöjat deras knep. Nu när Margaret avslöjade vad de sysslat med hela denna tid, var det så att säga för sent. Den moderna spiritualismen som till stor del uppstod på grund av flickornas lurendrejeri, hade redan spridit sig både långt bort och djupt i medvetandet hos människor, att det inte försvann bara för att Margaret erkände.

Flickorna beteende uppstod inte av en slump. Intresset för andevärlden hade alltid funnits och en förändring i människans sätt att se på världen var på gång. Innan 1848 fanns personer som skrev om andevärlden och funderade över om det var möjligt med kontakt. En av dessa personer var Madame Helena Blavatsy, en rysk kvinna som arbetat som medium. Helena var en sökare och reste mycket, bland annat både till Indien, Ryssland och Kairo. Tidigt i sitt liv kom hon i kontakt med österländska läror och på 1870-talet, när hon grundade sitt spiritistiska sällskap, hade hon gett ut en bok som var en blandning av stulna texter och hennes egna idéer.

Terry Evans, nutidens mest kända medium?

Article 1

I denna moderna tid finns det personer som arbetar som medium trots att de flesta idag nog inte tror på det så som man gjorde på 1800-talet. Dock verkar en del människor så hett önska få kontakt med en avliden kärlek, ett barn eller en förälder som omkommit, att de väljer att vända sig till ett medium för att prova. Vad har man att förlora?

Kanske det mest kända namnet i sammanhanget under de senaste 20 åren är mediet Terry Evans. Han kommer urpsrungligen från England och har vanlig arbetarbakgrund men har i Sverige blivit rikskändis genom att arbeta som medium. Han har haft tv-program med sittningar och även hjälpt till i andra tv-program som har handlat om hemsökta hus, där han gått in och läst av stämningen.

Terry Evans driver ett privat företag och ordnar seanser. En form är storseanser, där han har en hel publik framför sig och där han känner av atmosfären och väntar på att någon ande ska ta kontakt med honom. Det sker alltid att åtminstone några andar tar kontakt. Det som då sker är att Evans t. ex. säger ”Finns det någon Anna här?” Några i publiken svarar eller räcker upp sina händer. Han vänder sig då mer till direkt till dem och säger ”Jag vet inte riktigt till vem av er denna ande vänder sig. Vem av er har nyligen förlorat en ung man i sin närhet?” De aktuella Annorna nickar eller vinkar med handen, kanske är det nu 2-3 stycken. Terry fortsätter: ”Kan ha varit en olycka, lite oklart men i alla fall gick personen bort oväntat”.

Så där pågår seansen där Terry försöker lokalisera exakt rätt mottagare i publiken genom att ställa frågor och varva det med ledtrådar som anden ska ha gett honom. Ofta börjar deltagare gråta när de känner att det är riktat till just dem!

Nu har det visat sig att Terry Evans är avslöjad som en bluff vilket inte överraskar. Att i en stor samling hitta några som lystrar till vanliga namn som Anna och Mikael är inte svårt. De flesta som kommer till en sådan sittning gör det för att de är förtvivlade av sorg och så gärna vill få veta att den avlidne har det bra, därför vill de så gärna tro, precis som man på 1800-talet trodde på systrarna Fox.

Spiritualism och kyrkor?

Article 2

Spiritualism bygger på en kristen tro och speciellt i England har detta synts tydligt då det finns flera kyrkor för ändamålet. Det är kristna spiritualistiska samfund som driver egna kyrkor med en grund dels i den kristna tron men också i spiritualismen. Man utför söndagsgudstjänsten ungefär som en vanlig kristen ceremoni men man har även seanser som en programpunkt.

Spiritualismen tror på att själen inte kan dö utan vandrar vidare och därför kan andar ta kontakt med människorna. En stor skillnad mellan en kristen spiritualist och en traditionell kristen är att spiritualisten inte tror på att man kan få syndernas förlåtelse, utan man ansvarar alltid för sina egna handlingar. Eftersom själen vandrar vidare, kan ditt leverne få konsekvenser för anden. Detta påminner en hel del om buddhismens eller hinduismens tankar om själavandring. Man tror att Gud är en ande på ett högre plan (d.v.s. Gud är inte en ”gud” i traditionell mening) än de andra andarna och att Jesus var ett medium, det bästa som kunde finnas.

I Sverige är det inte speciellt vanligt med kyrkor för sällskapen, utan man har mer organiserat sig i olika föreningar. Det är inte heller säkert att man i Sverige säger att man tror på den kristna guden utan det går lika bra att bara säga gud, skaparen, en högre intelligens.

Den äldsta föreningen i Sverige är Sällskapet Sanningssökarna som grundades år 1904. I starten hette de Frenologiska sällskapet och har även bytt namn ett par gånger under årens lopp. Det finns även en spiritualistisk kyrka i Sverige men den är ganska modern och startades så sent som 2005. Denna kyrka heter Sveriges spiritualistiska kyrka och är belägen i Göteborg.

Är medier bedragare eller talar de sanning?

Article 3

Ofta anser man att människan var så lättlurad förr i tiden. Häxbränningarna är ett sådant exempel. Det är svårt att förstå hur det kunde bli sådan masshysteri så att man (med kanske gott samvete) brände levande människor på bål. Ett annat exempel är när nyförlösta små bebisar som det var något fel på, sågs som bortbytingar och sattes ut i skogen. Idag, flera århundraden senare, går man väl inte på sådana dumheter?

Cold reading
Skickliga medier som säger sig, för en betalning, vilja hjälpa dig att få kontakt med en avliden person som du saknar, använder sig ofta av vad som kallas cold reading och innebär att man, utan att man är medveten om det, ger ifrån sig ledtrådar så att mediet kan få dig att tro att denne verkligen har kontakt med den avlidne.

Exempel på det är din blick, din andning, du kanske gör något med fingrarna. Små tecken som visar en skicklig avläsare att denne är på rätt eller fel väg. Om du verkligen är en stenstod utan ansiktsuttryck kanske du klarar av att inte avge små tecken men de flesta av oss är lättare att läsa av än vi tror.

Ouijaboard, den spännande spåbrädan

Article 4

För att få kontakt med de avlidnas andar har man historiskt provat olika hjälpmedel. På 1700-talet använde man sig av magnetism för att försöka få kontakt med andarna men det finns andra objekt. Ett av de mer kända är troligen ett ouijabord. Ordet härstammar från franskan, där oui som bekant betyder ja och den andra delen, ja, kommer från tyskans ord för samma sak.

Ett ouijabord är tillverkat i trä med en lös del som är formad som en bred pil. Denna pil ska ”vandra” över bordet där alfabetet finns inristat och ofta orden ja och nej på var sin sida av brädet. Tanken är att man sitter tillsammans runt bordet. Alla som ska delta lägger handen på pilen, eller åtminstone några fingrar. Sedan ställer någon högt en fråga, tex: ”Finns här någon ande?”. Om det finns det, ska pilen börja röra sig mot ”ja” på bordet. Pilen kan också röra sig till enskilda bokstäver och då får man passa på att skriva ner dem och se om det blir till ett helt meddelande.

Man ska inte styra pilen, men troligen är det var som oftast sker. Det är lätt att bli besviken om inget händer.

Glastonbury, ett spirituellt center

Article 5

Alla har säkert hört talas om de gamla druiderna i en tid vävd av dimmor, kung Arthur och riket Avalon. I England, Glastonbury har alla dessa historier sitt ursprung. Här hittar man Stone henge, kanske ett av världens mest gåtfulla ställen. Här finns lämningar både från den hedniska tiden med druiderna men också från tidig kristen tid. Här byggdes, enligt legenden, kyrkan Glastonbury Abbey av en av Jesus egna lärjungar, Josef av Arimatea. Den brann ner på 1100-talen men byggdes upp igen.

Igenom Glastonbury sägs jordens fjärde chakra gå, det s.k. hjärtchakrat och atmosfären är helande och kärleksfull. Alla Europas spirituella ser Glastonbury som en mycket viktig plats. Här finns också en leylinje, vilket innebär energilinje. Denna linje består av två energilinjer som är hoptvinnade och de kallas för St Michael/St Mary. Linjerna säga korsa varandra på ett par ställen vid Glastonbury och det är där man anser att energiflödena är extra starka.

Chalice Well är platsen med en välgörande källa. Många kommer hit för att dricka av vattnet. Tester har visat att vattnet är järnrikt och har en lätt rödaktig ton.

Förutom allt detta finns kända sädescirklar på fälten i området, ringar som är svåra att förklara då de inte växer igen. Man har noterat viss magnetism där ringarna finns. Vissa tror att de är signaler från utomjordingar som försöker kommunicera. Hur det nu än är med den saken är Glastonbury en fantastisk plats att besöka, kanske speciellt om man säger sig vara spirituell och vill uppleva atmosfären är.