En ingående text om medium

Världen har fått erfara många underliga händelser som varit förutspådda i oändlighet. Tänk bara på Nostradamus profetior som skrevs ned redan på 1500-talet och där en stor del faktiskt kan relateras till moderna händelser. Spådamer eller spåmän har funnits i alla tider och har trots häxjakt och utstöttning från samhällen, ändå lyckats fascinera andra människor med sina gåvor att kunna tala med de döda eller förutse framtiden. Förr satt de ofta isolerade i stugorna, medan de idag reser världen runt och ger kurser eller håller seanser.

Så arbetar medium idag

I och med digitaliseringen och internet har det blivit betydligt enklare att ta kontakt med dessa mystiska personligheter som sägs äga mer än bara sin intuitiva förmåga. Och många duktiga medium har blivit så erkända att de numera kan leva på sin gåva. John Edwards, Benny Rosenqvist, Betty Shine (numera avliden) samt en rad coacher som säger sig besitta förmågan att kunna vägleda vilsna människor som behöver vägledning i livet när de famlar i mörkret. Frågan är – finns det tekniker att tillämpa för att kunna förutspå framtiden eller är det bara fiffel och båg och ett sätt att tjäna pengar?

Storslagna seanser, cold readings, numerologi, tarotkort och lagda stjärnor. Ja, teknikerna är många för att underlätta att se en människas framtid. Är mediet riktigt insatt krävs varken det ena eller det andra – att lyssna på andra sidan eller att se bilder är den enda hjälp ett riktigt bra medium behöver. Faktum är att många noviser som får till sig bilder av olika slag, försöker förbättra sin förmåga genom att gå kurser hos etablerade medium. Där lär de sig sätta in bilden in rätt kontext och lär sig att säga namn på personer du ska träffa senare i livet eller städer du kommer att bo i i framtiden samtidigt som de kan avråda dig från en viss person eller kanske råda dig att tacka ja till ett banklån du länge tänkt ta.

Dock måste man säga att en naturbegåvning ofta är det allra bästa mediet och tyvärr finns det inte många av dem i världen. Men ett fåtal kan det faktiskt vara värt att ta sig ett snack med, om inte bara för skojs skull.

Akta er för coacherna

Ett medium som säger sig vara coach bör man vara lite extra försiktig med. Coachningen är ett sätt att komma undan det faktum att man inte är ett duktigt medium. Ett medium ska kunna säga vad som inträffar, inte att man har olika val i livet. Det vet ju vem som helst! Det som händer, det sker ju oavsett vad, och ett bra medium säger enbart det som kommer att inträffa. Ett medium kan också vara en rådgivare men meddelar då i detalj vad livet bär med sig när du gör en viss sak, medan en coach har svårt för att både återge detaljer ur det förflutna samtidigt som personen är väldigt vag med sina framtida spådomar. Man bör också se upp med alltför dyra sittningar. Ett seriöst medium vill inte sko sig på folks sårbarhet utan är främst där för att hjälpa.

Antik spiritualism

Även om termen spiritualism generellt sett syftar på den rörelse som under de senaste århundradena intresserat sig för andar, själens kraft och kontakten med de döda så har detta intresse funnits sedan urminnes tider. I nästan alla kulturer finns det antika trosföreställningar som handlar om kontakter med den andra sidan, hur man kan uppnå själslig harmoni och frågor om hur sinnena kan överkomma materia. Det räcker med att man tar en kort weekendresa till spännande och vitt skilda länder som Egypten eller Island för att upptäcka att det här finns spiritualistiska traditioner som går mycket längre tillbaks i tiden än Swedenborgs 1700-tal.

Läs till exempel en av västerlandets äldsta litterära texter,

Odysséen, skriven av den mystiske Homeros, en författare vars existens man fortfarande diskuterar. Här genomgår berättelsens hjälte en ritual för att möta de dödas andar, och på så sätt få råd och vägledning om hur han skall kunna fortsätta sin resa och lyckas ta sig hem till sitt älskade Ithaka. Här möter han familjemedlemmar och fallna hjältar, som Achilles, och får från dem ovärderlig kunskap om sin resa men också livet och döden. På liknande vis intresserade sig stora namn som Pythagoras och Platon om vad själen egentligen är, och hur man uppnår en balans mellan gott och ont, materia och ande, ideal och synd.

Även i Bibeln beskrivs hur man tog kontakt med skuggornas värld och på så sätt fick veta vad som skulle hända i framtiden. Här påpekas det dock noga att man bör undvika sådana aktiviteter, och inom kristendomen har man länge varnat för seanser och medium. Faktumet att man känt ett behov att förbjuda sådan praxis visar däremot att intresset alltid varit stort för det som går utöver det vanliga livet.

Inom många kulturer så finns det sedan flera årtionden en viss trend att återuppväcka antika former av spiritualism, och Norden är ingen undantag. Man söker sig till uråldriga schamanistiska spirituella resor och det finns flera organisationer där man möts för att diskutera och utöva olika ritualer. Man vill dels komma i kontakt med sina anfäder, men också uppleva sig själv som djupt rotad i världen. Att vara en del av historien och mänskligheten.

Att man just i våra tider förnyat intresset för gamla tankar om andar och en icke-materiell existens kan vara kopplat till det faktum att vi lever i ett konsumtionssamhälle av allra högsta grad. I sociala medier framhålls gärna det man har, hur man ser ut och vad man precis har köpt och i västvärlden anses framgång vara förknippat med rikedom och ägodelar. Spiritualismen fungerar här som en motpol till detta, där människan försöker hitta en inre balans som en reaktion mot allt det yttre. Hur man än ställer sig inför detta, så är behovet av mening och betydelse starkare än någonsin.

Vad är hälsokost?

Att intresset för hälsa, träning och välmående sedan en tid tillbaka ökat är ingen nyhet. Svenskar tenderar att träna mer och vi tycks även ha anpassat våra matvaror till allt mer ”nyttigare” alternativ än tidigare. Faktum är att hela den hälsokost-relaterade industrin växt i rask takt under det senaste decenniet. Men vad menas egentligen med hälsokost? Är det en särskild diet eller handlar det mer om en livsstil? I det här inlägget kommer vi att diskutera begreppet lite närmare för att bättre förstå oss på vad det innebär med hälsokost.

Bra för hälsan

Rent generellt för begreppet hälsokost är att det syftar till mat, råvaror eller dryck som på ett eller annat sätt anses ha främjande egenskaper för din hälsa. Hur läkare, vetenskaps män och andra experter bedömer vad som är hälsosamt kan variera, men i regel ska hälsokost vara mat eller dryck som vetenskapligt bevisats ha positiva effekter på din hälsa och ditt välmående. I praktiken innebär det att hälsokost till exempel bidrar till bättre immunförsvar, viktminskning och mer ork i vardagen.

Hälsokost i pillerform

Hälsokostbegreppet bör framför allt uppfattas som någon typ av livsmedel med hälsosamma egenskaper, men vitaminer kan till exempel intas i form av piller. Om du söker på begreppet ”hälsokost” inne på inspirationssajten Pinterest=h%C3%A4lsokost%7Ctyped] kommer du snabbt märka att bilderna inte bara är mat- och dryckesrelaterade. Burkar med hälsokostpiller är ett vanligt inslag inom detta segment när det kommer till hälsa, även om det faktiskt många gånger rör sig om naturläkemedel, vilket är en helt annat sak. Hälsokost kan också lätt förväxlas med hälsotillskott som du kommer att kunna läsa mer om i andra artiklar på den här sajten.

Hälsokost till alla dagens måltider

Att anamma hälsokost i din vardag innebär en typ av livsstil där du inte bara väljer några få råvaror som du tycker om och som dessutom är hälsosamma. Det handlar om att skapa en balans i dina kostvanor från morgon till kväll. Frukosten är utan tvekan en av dagens viktigaste måltid och hälsosam kost på morgonen har inte bara gynnsamma effekter på din generella hälsa utan skapar också goda förutsättningar till en bra dag. Det vill säga; en dag med energi och ork från morgon till kväll. Frukost kan se olika ut beroende på vad du gillar, men en osötad müsli och mörkt bröd är en riktigt bra start. Äter du en stabil frukost blir du inte hungrig mellan måltider och när det är dags för lunchen kommer du känna att magen kurrar lite lagom. Fortsätt samma balanserade kost på lunchen; du kan med fördel variera din kost utifrån hur du mår just för stunden. Är förkylningen på ingång kan c-vitaminbaserad kost hjälpa och är du kvinna kan exempelvis mat med järn vara viktigt.

Poltergeists och spiritismen

Människan är knuten till sin hemmiljö. Det har hon varit i alla tider. Nostalgin för barndomshemmet eller det allra första smultronstället. Längtan tillbaka till den susande barrskogen. Eller i den förhistoriska människans fall – längtan till grottan eller dem sälla jaktmarkerna. Säkert har också du en alldeles egen favoritplats. Det har nog alla.

Dessa våra miljöer har således sett ofantligt många människor passera och livsöden utspela sig. Vissa bara för en liten stund, som på en rastplats intill motorvägen och andra för en eller rentav flera livstider, som på t. ex. ett generationsboende. Olika miljöer för livets olika skeden. Olika mänskliga aktiviteter med olika tidsanspråk.

Vore det således nästan inte lite märkligt om somligas själar inte dröjde kvar vid dessa platser? Kanske vid ett träd där något djupt tragiskt ägde rum eller i ett hus där någon så att säga blev fast? Kanske var det ett svartsjukedrama som utspelade sig. Eller något betydligt mindre dramatiskt men likafullt plågsamt, som låt säga tuberkulos?

I vårt moderna, sekulariserade och rationalistiska samhälle betvivlar dem flesta förekomsten av just sådant . Livet efter döden är helt enkelt inte vetenskapligt bevisbart och därför tycks det orimligt att anta att den finns. Men djupt inne bär nog många på ett tvivel. En förträngd och djupt rotad önskan om att det faktiskt ska finnas något..mer. En försiktig idé om att de ska fortsätta existera. Något som gärna döljes med hård kritik, som i denna bok.

För vissa, som t. ex. spiritister, är denna fortsatta existens ett faktum. Det är ju svårt att förneka autenciteten i en kontakt med en eller flera andar under en seans, om man haft turen att få uppleva det. För att inte tala om en storseans. Kritiker hävdar att det är bluff, båg och dimmridå men de missar poängen. Det finns en anledning till att man har ägnat sig åt sådant i över hundra år och antagligen mycket mer.

De döda är faktiskt där och de har ofta något viktigt att säga oss. Kanske vill någon skicka en lyckönskan från andra sidan. Kanske är någon frustrerad över att det blev som det blev och behöver hjälp med att släppa taget och gå vidare.

Men vad gör man när ens favoritplats blir hemsökt? Vi har alla hört talas om hus som blir hemsökta och vi har sett på film hur det kan gå. När ett så kallat spöke knyter an till en plats på ett negativt sätt och gör det omöjligt för dem (levande) boende att vara kvar. I vissa fall kan det då vara enklast att helt enkelt flytta därifrån, vilket förstås några som flyttfirma.nu gör allra enklast och snabbast.

Vissa saker har man helt enkelt inte råd att leka med. Ibland måste man tyvärr lämna sin favoritplats. Just eftersom den funnits där ett tag och säkert är fleras favoritplats än bara ens egen.

Vem var Emanuel Swedenborg?

Spiritualism är absolut inget nytt fenomen; människan har intresserat sig för de andliga aspekterna av världen sedan urminnes tider och ämnet har alltid fascinerat individer av alla åldrar, nationaliteter och samhällsklasser. Ämnet har också alltid varit utsatt för stark kritik och för vissa människor kan det knappast bli flummigare än att syssla med spiritualism.

Även inom den svenska protestantismens ganska fantasilösa religiositet, så har det länge funnits element av spiritualism och det finns olika teorier om vad detta beror på. Kan det vara så att just den form av religion man har haft i landet lämnat mycket att önska och att folk därför sökt sig utöver den traditionella kyrkan? Eller kan det rent utav vara så att den sekulära svensken är mer öppen inför trosföreställningar utanför den sedvanliga? Man riskerar ju knappast att bli bränd på bål eller bannlyst av sitt samhälle om man intresserar sig för spirituella frågor!

Medan vi söker på internet efter banala saker som kondomer, pennor eller vad det nu kan vara, så vandrar vi lätt över till hemsidor och chattar om det övernaturliga och spirituella. Tack vare sociala media kan man idag diskutera och utbyta idéer och erfarenheter med människor i hela världen.

En av de främsta förespråkarna och forskarna när det kommer till spiritualism i Sverige var

Emanuel Swedenborg som framförallt levde under 1700-talet och som var en passionerad och intensiv sökare när det kom till spiritualism och mysticism. Swedenborg var en respekterad vetenskapsman som både reste och skrev en hel del, och han var alltid intresserad av frågor som gick lite utanför den traditionella teologin. Bland annat sökte han förklaringar och exempel på sambandet mellan ande och material – och frågor som vad själen egentligen är och vad som är meningen med den världsliga existensen.

När Swedenborg kom upp i femtioårsåldern började han uppleva ett antal mystiska visioner och drömmar som alla handlade om andar, Gud och släktingar som inte längre var i livet. Han ansåg att hans nya uppgift i livet blivit att reformera kristendomen och dess lära. I ett stort antal möten med vad han själv ansåg vara Gud själv, kom Swedenborg till en rad så kallade insikter som alla handlade om vem människan egentligen är, vad hon består av och hur hon kan frälsas. En av de många insikterna handlade bland annat om hur kropp och själ måste fungera i samspel med varandra, och att det inte bara var den själsliga existensen som spelade någon roll, vilket kyrkan alltid hävdar. Enligt Swedenborg består människan dessutom av ett slags universellt förnuft och att det därför är viktigt att lyssna till sin inre röst och handla därefter. Man bör förvisso vara ren och ädel i själen, menade man, men det är också viktigt att utföra goda handlingar och att vara snäll mot sina medmänniskor.