Spiritualism – en öppen dörr mot andevärlden

Spiritualism finns i hela världen inom många grenar, teman och intresseområden. Att vara spirituell innebär att ha ett öppet sinne och tro på att själen lever vidare i en värld bortom denna.

Spiritualismens områden

Spiritualism är även erkänd som en religion och är känd med de unika och vackra sju principerna: Gud är vår fader, syskonskap mellan alla människor, andlig gemenskap och guidad ledning, andens odödlighet, personligt ansvar, återverkan av alla våra handlingar och vägen för framsteg är öppen för alla. Spiritualismen dömer aldrig andra religioner och är fri att tolka för varje individ. Många ägnar sig åt spiritualism som ett yrke och erbjuder andliga tjänster. Inom grenen New Age finns det en mängd utövare av spirituella tjänster som healing, tarotläsning eller till exempel energibalansering. New age är en nyreligiös rörelse som utvecklades på 60- och 70-talet. New age kallas även för vattumannens tidsålder eller “Age of Aquarius” och den tillhörde hippiekulturens öppna fritänkande. Inom new age finns det en stor marknad av försäljning med kristaller, mineraler och stenar eller rökelser och annat i syfte att hjälpa människor. Något som är mycket populärt inom new age är andliga och spirituella smycken som bäraren ska få olika energier från. Oavsett om man tror på att det hjälper eller inte, är ofta många andliga smycken mycket vackra att bära.

En orsak till att vi vänder oss till mer andliga alternativa vägar, kan vara för att vi är stressade i livet och söker trygghet. Om man är stressad finns det bra hjälpmedel som smarta stressbollar att klämma på när själen är orolig. Det är viktigt att ha en sund inställning till new age och känna efter vad man själv tycker om. Om man tror på att något hjälper, kan det ibland vara halva läkningen, oavsett vilken hjälp man söker. Om man vill få kontakt med en avliden släkting eller närstående, brukar vi kunna besöka ett medium. Det som sägs vara unikt är att ett medium fungerar som länk till andevärlden och kan även hjälpa de avlidna till det kärleksfulla ljuset om de är vilse i en annan dimension.

Spiritualism och det ockulta

Spiritualism är även del av ockultismen. En ockultist förutsätter och tror på att det finns översinnliga krafter, naturlagar och medvetandetillstånd som riktiga och verkliga fenomen. Inom området är det vanligt med vit och svart magi . När man utövar magi, är wicca en kult som många även kallas för witchcraft. Wicca är en nyhednisk, naturinriktad religiös rörelse som skapades på 1950-talet av britten Gerald Gardner. Även om wicca räknas in inom det spirituella området, är gudstro inte alltid aktuellt inom magin och dess praktik. Vi är alla olika och själen behöver ibland vägledning och energi för att få motivation och livskraft. Spiritualismen ger oss en möjlighet att öppna våra sinnen och förstå hur vacker världen är även i de små detaljerna och att vi har varandra.