Vad är Akashakrönikan?

Föreställ dig ett slags energifält som rymmer all information om allting i hela universum. Ett slags energimatris som rymmer allt som någonsin varit och allt som kommer att bli. Det inkluderar varje persons individuella livsöden såväl som vart universum och alla dess planeter, stjärnsystem och galaxer. Det finns de som menar att det här energifältet existerar på riktigt och det är det som brukar kallas för Akashakrönikan.

Vi lever i en tid som många upplever som stressig och karriärfokuserad. För många leder pressen de upplever åt helt fel håll. Det är lätt att utveckla problematiska livsmönster när man känner att man ständigt lever under stress och press. Bland de vanligast förekommande problemen finns olika typer av beroenden: Alkohol, spel och droger. Kompetens för att behandla den här sortens missbruk finns hos https://www.ljungsjoberg.se/, ett företag som utifrån egna erfarenheter byggt en framgångsrik metod för att hjälpa människor med de här typerna av problematik.

En icke-fysisk allomfattande skrift

Akashakrönikan är alltså inte något fysiskt objekt, och det ska noga understrykas att den är ett koncept som den vederlagda vetenskapen behandlar med stor skepsis, minst sagt. Hur länge konceptet med en icke-fysisk skrift innehållandes all information om världsalltet har existerat är det ingen som vet. Vi kan dock med säkerhet säga att idén funnits närvarande hos mystiker i flera kulturer i tusentals år. Bland annat hittar man idén om en skrift som liknar Akashakrönikan i Bibelns båda delar, där omtalas den som “livets bok”. Termen ”Akashakrönikan” började användas under 1800-talet och introducerades av Madame Blavatsky, mest känd som grundare av teosofin.

Bland kända människor i historien som säger sig ha haft tillgång till det som nu kallas för Akashakrönikan finns Nostradamus, filosofen Rudolf Steiner, författaren Alice Bailey och teosofen och kvinnorättsaktivisten Annie Besant. Allihop uppgav de sig kunna använda informationen i skriften på olika sätt.

Vissa menar att vi alla får tillgång till Akashakrönikan i samband med att vi dör, som ett sätt att förbereda oss inför nästa inkarnation. Det finns en spridd föreställning att vi i dödsögonblicket får se hela våra liv passera revy och att det i praktiken utgör en läsning av akashakrönikan. Tanken är att vi ska dra lärdomar av livet vi precis levt.

Metoder för att läsa den

Bara för att akashakrönikan inte erkänns av vetenskapen saknas det inte människor som tar den på fullt allvar. Den som söker på nätet kan hitta gott om resurser som behandlar olika aspekter av skriften. Inklusive guider som förklarar hur man ska göra för att komma åt den. Sammanfattningsvis sägs det finnas olika sätt för att komma åt informationen: Seanser och ritualer av olika slag. Meditation beskrivs också ofta som ett av de säkraste sätten att komma i kontakt med akashakrönikan.

Hur många dimensioner finns det?

I vår vardag är vi medvetna om tre spatiala, eller rumsliga, dimensioner och en temporal, tiden. Men vi har ingen aning om hur många dimensioner det i själva verket finns. Om det finns fler verkar det som att vår kognitiva förmåga helt enkelt inte har kapaciteten att uppfatta fler. Det finns däremot gott om teser, varav många är matematiskt välgrundade, som säger att det finns betydligt fler dimensioner än de fyra vi typiskt uppfattar. Den mest kända tesen, eller teorin om man så vill, förespråkar att det finns fler dimensioner är strängteorin samtidigt som forskare som rör sig bland mer etablerade teorier för universums beskaffenhet säger att vi helt enkelt inte vet.

 

Vad skulle du uppleva?

 

Det här är förstås bara teorier och det ska man definitivt ha i åtanke. Föreställ dig att du skulle kunna ”klättra” upp och befinna dig i eller uppleva högre dimensioner. Vad skulle hända? Det är väldigt svårt att teoretisera kring på ett sätt som är lätt att förstå. En gemensam nämnare är dock att varje högre dimension öppnar upp nya möjligheter i verkligheten.

I den femte dimensionen skulle du kunna röra dig bakåt och framåt i tiden, på samma sätt som du rör dig i ett rum. I sjätte dimensionen öppnas verkligheten ytterligare. Nu får du förmågan att se olika möjliga händelseförlopp och jämföra dem med varandra. Om man är spiritualistiskt lagd ligger det förstås nära till hands att spekulera i om vi ibland kan ha kontakt med högre dimensioner. Exempelvis när vi får föraningar om att någonting kommer att hända eller känner av vibrationerna i ett rum och så vidare.

Högre upp i dimensionerna blir det riktigt snurrigt

Om du tycker att det här låter snurrigt så är det ingenting.

Ta dig upp till dimensionerna 7-9 och du får förmågan att betrakta och jämföra olika möjliga universum, till och med sådana som har helt andra naturlagar än det vi lever i. Det är i den tionde dimensionen där allt blir möjligt. Med andra ord går det att röra sig mellan alla möjliga världar och universum framåt och bakåt i tiden. Vad det egentligen betyder lämnar jag upp till läsaren att avgöra.

Existerar vi i högre dimensioner?

Hur många dimensioner det finns vet vi inte ännu. Och om vi är entiteter som i någon mån existerar i högre dimensioner än de vi kan se och uppleva vet vi inte heller. Den som lever får se brukar det heta, men i det här fallet kanske det är precis tvärtom. Om du eller någon närstående drabbats av det otröstligt svåra när någon närstående gått bort behöver du kanske hjälp med att ordna med det praktiska runt begravningen. Lavendla är en Begravningsbyrå i Västerås som kan hjälpa dig med allt en begravning kan innefatta: juridik, planering, gravplats och mycket annat.

Spiritualismens höjdpunkt mellan 1840-1920

Den moderna spiritualismen fick en rejäl skjuts när systrarna Fox i USA påstod att de hörde ljud från den andra sidan, år 1848. Framför allt spred sig läran i de engelsktalande länderna. USA och Europa hade drygt 8 miljoner anhängare kring sekelskiftet. I slutet av 1800-talet hade flera anklagelser om lurendrejeri från olika medier kommit fram och intresset för rörelsen falnade något.

Idag lever spiritualismen vidare inom olika föreningar främst, men eftersom New Age blivit en mycket stor rörelse och dessa två delvis berör varandra, kan det finnas många människor som anser sig vara spirituella utan att för den sakens skull vilja vara medlemmar i en spiritualismförening. Eftersom rörelsen bygger på kristen tro, kanske inte alla vill vara med i en sådan förening. Dock finns spiritism över hela världen, då det inte alls spelar roll om man har en tro eller inte, bara att man är intresserad av andevärlden och det spirituella.

Det hela verkar handla om människans ständiga sökande efter att förstå världen, att ha något att ty sig till, att utforska både den yttre och den inre världen. Att känna sig delaktig i något – ja- någon form av mening med livet. Det kan aldrig vara fel att skaffa sig mer kunskap.

Andliga smycken

Budskap

Att bära smycken med specifika budskap har förekommit i tusentals år. Även i dagens samhälle är det mycket populärt att smycka sin kropp med dessa föremål. I många fall är ändamålet en djupare spirituell kontakt. Syftet kan vara att förse sig själv med en särskild energi som lockar personen. Det kan även vara ett sätt att sprida kärleksfulla och positiva budskap till personer i sin omgivning. Oavsett anledning så är smycken med budskap ett tidlöst mode med en förträfflig popularitet. Med dagens teknik är det dessutom enklare än någonsin att ta del av dessa ting. Det är mycket populärt att leta fram sina favoriter på internet via exempelvis hemsidan Jewelrybox som säljer smycken från kända varumärken med unik design. Ett budskap behöver inte vara detsamma för alla utan kan ha en unik innebörd för varje person. Tradition och antika berättelser är dock ofta en central roll i egenskaper för olika smycken.

 

Stenar och kristaller

Principen med magiska stenar och kristaller bygger på att dessa föremål har olika energier som vi kan dra nytta av. Dessa har ofta använts i historien som lyckostenar av olika slag. Detta är något som även uppdagats i nutida sammanhang, inte minst inom den spirituella New Age-rörelsen. En av de mest populära är rosenkvarts som med sin rosa färg utmärker sig som en kristall fylld med kärlek. Ametist är en annan som förknippas med hög andlighet och spirituell medvetenhet. Det är inte konstigt att dessa stenar och kristaller gärna används som en del av ett smycke. På så vis kan man genom att bära med sig smycket få lite extra energi när det är som mest behövligt.

Symboler

Smycken med symboler är onekligen en tacksam gåva att få eller ge. En anledning är det personliga i ett sådant smycke, men även symboliken som anses värdefull för olika syften. Symboler används dagligen för att underlätta kommunikation, men har traditionsenligt haft ett mer spirituellt syfte än så. Symboler med ett religiöst ursprung är mycket vanligt förekommande i smycken. Ett exempel är Om-tecknet som används inom både hinduismen och buddhismen. Denna symbol är en del av det fornindiska språket sanskrit och betyder “allt är ett”.

Yin och Yang är en symbol som de flesta känner till och är en mycket populär symbol att använda i smycken. I denna kinesiska figur står den svarta sidan med den vita punkten för kvinnlighet och den motsatta för det manliga. Cirkeln ska symbolisera balansen mellan dessa som syftar till att skapa harmoni.

Oändlighetssymbolen består av en åtta som likt en orm ringlar sig i en sluten form. Evigt liv är den vanligaste tolkningen av denna och syftar även inom vissa religioner till återfödelse. Symboler har med sina speciella uttryck länge varit en del i modesammanhang samtidigt som kopplingen till själslig hälsa är central inom ämnet. Smycken med symboler fyller alltså inte bara ett estetiskt syfte, utan även ett spirituellt sådant.

Spöken

Visst har du hört talas om spöken på slottet, barnskrik, steg som hörs men ingen som syns, klockor som stannar, tavlor som trillar ner, mörka skuggor och ljudet av andetag? Kanske har du till och med sett något själv som du inte kan förklara. Det finns många historier om de flesta gamla slott, och antalet hemsökta hus är stort. Även moderna bostäder och platser kan hemsökas eller spöka, så det är inte bara gamla hus.

Vad är spöken?

Ett spöke kan vara en ande, ett eko av svunna tider eller någon som inte vandrat över till den andra sidan. Det kan vara en vilsen själ som inte hittar rätt väg, någon som har ogjorda ärenden eller något ont från en mörk kraft. Det finns teorier att spöken är avspeglingar ifrån en annan parallell dimension där folk lever precis som du, och att du därför skulle, helt ovetandes kunna dyka upp som en spegling, eller spöke, i deras värld också.

Än så länge finns det inga av vetenskapen godkända bevis för att spöken faktiskt finns, men det finns det inte av Gud och den helige anden heller och de har ett väldigt stort antal följare ändå. Teologi är läran om religion, det är ett erkänt ämne som går att läsa på universitetet och som bygger på andlighet. Där är det okej att tro. När det kommer till annat övernaturligt ses det ofta som humbug, inbillning och pseudovetenskap. Vill du studera övernaturliga och spirituella fenomen på högre nivå så är det kurslitteratur inom parapsykologi som gäller i första hand. Just parapsykologi är kanske inte det vanligaste ämnet att doktorera i men det ger ytterligare en dimension i den befintliga verkligheten, och vare sig du tror eller inte tror så är det ett intressant ämne.

Tron på andar ökar

Spöken strider mot det rationella tänkandet, och alla tror inte på det andliga över huvud taget. En del säger till och med att det är farligt att tro på övernaturligt, att det skulle vara ett tecken på psykos. TV4 lät Novus göra en undersökning om vad folk trodde på och undersökningen visade att så mycket som 41 % av alla kvinnor trodde på att det går att kontakta andar eller de döda. Skulle nästan hälften av landets kvinnor vara psykotiska? Det verkar högst osannolikt.

Spökvandring

Inte sällan anordnas det spökvandringar på slott, herrgårdar och andra spännande platser. Slottspöken betraktas med skräck blandad förtjusning av barnen medan en av medarbetarna flaxar runt i ett lakan bland buskarna i slottsträdgården. Det finns dock spökvandringar för vuxna också, där chansen att få se ett riktigt spöke är betydligt mindre, och medarbetare kommer absolut inte flaxa runt i lakan i slottsträdgården. Det kan handla om att sitta tysta i en hemsökt byggnad med papper och penna och skriva ner de tankar som kommer, om det är ens egna tankar och känslor eller om det kan vara någon annans.

Per-Anders Östling har skrivit en bok om övernaturliga händelser, folks egna berättelser och erfarenheter och boken ligger tillgänglig gratis på nätet. Han tar upp väldigt mycket inom det övernaturliga, från oknytt till spiritualism.

Vad tror du?

Spådam eller medium inom spiritualism?

Vad är egentligen skillnaden mellan att anlita en spådam som säger sig kunna kontakta din avlidna mormor eller om du går med i förening som säger sig vara anhängare till spiritualismen och bekänner sig till kristendomen och du där får delta i en seans där ett medium säger sig få kontakt med din avlidna mormor?

Man får se från två håll: Det är en förening med gemenskap och den kristna tron som grundval. Man är en aktiv medlem för att man är intresserad av spiritualismens sju grundsatser och att man vill arbeta på att förbättra sig själv. Det kräver att du vill vara medlem i föreningen och anamma dess idé.

Tar du kontakt med en spådam, exempelvis via nätet kan du göra det och det är möjligt att denna spådam skulle kunna vara ett medium under en spiritualistisk konferens också. Du kanske skulle få ut exakt detsamma ur själva seansen, oavsett vilket alternativ du valde, men detta val ger dig bara den enda sittningen och inte det mervärde det eventuellt kan ha att vara del av en grupp där många är intresserade av att kontakta andevärlden. Har man den gemenskapen kan man få många att prata med saken om.

Spiritualism i populär kultur

I samband med det hektiska digitala samhälle som växt fram har även sökandet för tillhörighet och spiritualitet ökat. I modern tid har detta kommit att ha olika innebörd för olika folkgrupper. Spiritualism kan betyda olika saker beroende på vem som är tillfrågad. Vad som dock har märkts är att kända ikoner har kommit att ha stort inflytande på vilken väg många väljer att gå under sin spirituella resa. Många olika saker kan leda till att en person faller in på en spirituell bana. Stora livsförändringar, uppbrott och katastrofer kan få oss att ifrågasätta vår existens. Detta ses göras av både privata personer och personer som ständigt har strålkastare riktade mot sig.

Spiritualism i det moderna samhället

Spiritualismen har idag vuxit sig stark i det västerländska samhället och har blivit ett sätt att hantera stress för många. Att ifrågasätta existens och söka svar på de stora frågorna är inte ovanligt och att ta hand om kropp och själ har blivit av allt större vikt. Detta sökande kan yttra sig på olika sätt. Internet har kommit att bli en källa till kunskap där det finns en uppsjö av information för att hitta rätt väg och diskutera spiritualism med likasinnade. Medan vissa väljer att använda Internet för att studera till högskoleprovet på Hpguiden.se väljer andra att använda Internet i sin spirituella resa. I det moderna samhället kan Internet assistera i att föra människor samman och har för många varit ett positivt verktyg i att hitta sinnersro och bli mer spirituella. Sociala medier och forum har kommit att bli en allmän anslagstavla för idéer och olika spirituella frågeställningar och en mötesplats.

Spirituella personer som har påverkat den spirituella vägen för massorna

Att vara en person i det offentliga ögat kan många gånger tyckas vara något negativt, med risken att bli dömd för sina livsval. Men att vara en offentlig person kan även innebära att ha makten att påverka andra. Kända amerikanska personer som Madonna och Demi Moore är några som påverkat många människor att ställa frågor om sin existens och jobba på sig själva för att bli bättre människor. De är båda utövare av Kabbala. En gammal filosofi som härstammar från den judiska mysticismen. Denna tro kan liknas med inre utveckling utan en guru där du är din egen guide. Kabbala är inte en religion, utan snarare ett sätt att leva och en filosofi. Kabbala välkomnar människor från livets alla vägar och i Kabbala strävar en efter att upptäcka den spirituella världen. Kabbala är till för alla de som vill korrigera sig själva och uppnå ett spiritualitet tillstånf. Detta är ett koncept som är väldigt öppet för tolkning för var individ. Kanske är det därför som denna filosofi lockat så många anhängare, tillsammans med sina kända föregångare.

Spiritualism och helande kristaller!

Vad är egentligen spiritualism? Idag är det många som säger att de har en alternativ spiritualism. Men när det kommer till att definiera spiritualismen är det svårare att lista ut och det är här många verktyg som tarotkort och kristaller kan bli betydelsefulla. I årtionden har guruer och spirituella ledare använt sig av kristaller för att öka sitt eget förhållande till andlighet, men också som ett helande verktyg.

Hela dig själv med kristaller!

Att använda kristaller eller energetiska stenar kan tyckas konstigt för många, men år efter år har det visat sig att dessa verktyg kan hjälpa människor att nå en högre medvetenhet och andlighet. Genom att veta mer om dig själv och ditt liv kan dessa kristaller användas som ett tillvägagångssätt för en högre förståelse av ditt andliga liv. Definitionen av spiritualism är olika beroende på person och kultur, men för många människor är det en tro som är kopplad till jaget och själen.

I tusentals år har det funnits många religioner som tror på livet efter döden och om du är en av dem, kan spiritualism betyda något helt annat. Oavsett vad din personliga definition av spiritualism är, finns det något att ta till sig när det gäller dessa spirituella verktyg. De kan visserligen inte avhjälpa en skadad tand, men det gör man bäst hos distriktstandvarden.se och hos en tandläkare. I vilket fall som helst finns det alltid något att få insikt om med dessa stenar då de ger oss en förbättrad förståelse om oss själva.

Att ha kristaller i din hemmiljö kan leda till många förändringar i ditt liv och även många positiva vibrationer. Det finns givetvis olika stenar för olika vibrationer, men det är viktigt att ha dessa stenar i ett levande utrymme – då kristallerna är ett levande verktyg. Genom att använda det här verktyget i din spirituella resa, kan du höja din intuition och även förbättra dina psykiska gåvor och din kreativitet. Men de kan också fungera som helande verktyg som får dig på bättre humör, ger dig kärlek och värme samt användas för att hjälpa dig i din spirituella resa.

Ametisten har använts i tusentals år som en helande sten, då den är väldigt jordnära och skyddande. Den är bäst anpassad för människor som behöver en lugnande energi och vill få ett högre medvetande och klarhet i sinnet. Det sägs också att ametisten är en kristall som underlättar för intuitiva drömmar och underlättar med anslutningen till det tredje ögat som leder till högre insikter. Om du däremot vill använda dig av en mer vårdande kristall som ger dig skarpare klarhet och intellekt, är aquamarine en mycket bra sten för att lugna dig själv och dina känslor. Ett utmärkt verktyg vid meditation som öppnar dig för en högre andlighet. Oavsett vad du väljer för kristaller finns det många olika verktyg som kan passa dig och din framtida andliga resa.

Spiritualism – hjälp till självhjälp

Spiritualism är inte lika enkel att definiera som andra religioner, filosofier eller livsåskådningar. Människor kan ha en personlig uppfattning om vad spiritualism betyder för dem men en gemensam nämnare är en tro på andevärlden och att livet fortsätter efter döden men i en annan form. Spiritualism utgår från att energinivåer har stor betydelse för välmående.

I den västerländska delen av världen har religionen alltmer försvunnit utan att ersättas av någon annan livstro. Den psykiska ohälsan ökar trots att det materiella välståndet har ökat. En del av den psykisk ohälsans ökning kan förklaras av vilsenheten som många känner inför vad som är meningen med livet och vilket syfte ens eget liv har. Dessa frågor är sådana som religionen förut kunde besvara. För att må bättre söker sig många till sin andliga sida för att hitta stöd i livet. Den kända artisten Danny Saucedo har berättat att han använde spiritualism för att komma ur sin depression och skapa lust till livet och framtidstro.

Healing

Spiritualismen använder healingens kraft som metod för att komma i kontakt med den inneboende andligheten. Healing är populärt eftersom det leder till avslappning och harmoni. Healing kan ske t.ex. med hjälp av kristaller och handpåläggning. Grunden i healingen handlar om att balansera energinivåer. Det är positivt om healingen sker i ett harmoniskt och trivsamt rum. Rummet ska kännas avslappnat och inbjudande. Genom att måla väggar i inbjudande färger, skruva upp hyllor och möblera med bekväma möbler skapas en välkomnande känsla. Kostnaden för inredningen behöver inte vara dyr utan mycket går att köpa hos Byggmax och snickra och måla på egen hand. Gröna färger brukar vara lugnande och ger många associationer till naturen. Trämöbler och mjuka tyger ger också en naturlig känsla i rummet.

Medium

Ett medium är den som utför healing. Ibland kallas personen för healingmedium eller healer. Ett medium är bara ett redskap för att energi ska koncentreras och kanaliseras till den som blir healad. Healern kan inte påverka hur energin ska användas. Medium kan också leda seanser där flera människor samlas vid en träff. Seanserna kan ha olika teman som t.ex. kontakt med andevärlden.

För- och nackdelar med spiritualism

Det finns kritiska röster mot spiritualism men de brukar främst gälla de fall då någon använder sig enbart av healing för att bota en sjukdom. När spiritualism används som ett sätt att må bra och bli avslappnad genom t.ex. healing finns det i stort sett bara fördelar. Det är dessutom vetenskapligt bevisat att oxytocin utsöndras genom beröring. Oxytocin är ett hormon som ökar välbefinnandet och minskar stress. Ökade nivåer av oxytocin ger ökad tillit och gör människor lyckligare. Eftersom healingmetoder bygger på beröring och nära kontakt kommer behandling med healing att frisätta oxytocin.

Spiritualism i litteratur och film

Det går trender i det mesta och om något tas upp i en roman eller i en film, kan det lätt få ringar på vattnet och få fler att bli nyfikna. Spiritualism och New Age har vissa saker gemensamt, kanske främst tanken om själarnas odödlighet, att själen kan vandra och att man kan få kontakt med andevärlden och det finns en del litteratur och film på temat.

Det går att spåra viss spiritualism i en del litteratur och film:

Shirley Maclaine, den amerikanska skådespelerskan, skrev en självbiografisk bok år 1983 med titeln “Out on a Limb”. På yttersta grenen i översättning. Hon beskrev sitt sökande efter mening i sitt liv och boken innehåller scener både om själavandring och kanalisering via medium. Boken blev också till en mini tv-serie där hon själv spelade huvudrollen.

En Tv-serie som till och med heter Medium, med skådespelerskan Patricia Arquette, har visats i flera säsonger. Huvudkaraktären är en vanlig mamma som upptäcker att hon drömmer saker. Ofta handlar det om meddelanden från personer som avlidit genom brott, exempelvis mord. Hon hjälper polisen med de fall hon kan och ofta går det ut på att stoppa en ond ande att begå för brott.