Automatiskt tal och skrift via medium

 

Människor som säger sig vara ett medium har som uppgift att vara en kanal mellan de dödas andar och de levande. Något som ofta gör sig bra på film är när mediet plötsligt börjar tala med någon annans röst. Mediet försätter sig själv i trans och tanken är att då ska en ande ta dennes fysiska kropp i besittning så att den kan tala.

En variant på detta är automatisk skrift. Här ska mediet sitta avslappnat med ett papper på bordet och en penna i handen och bara vänta på att någon ska göra så att handen börjar skriva. Idag kan säkert en dataskärm gå lika bra.

Viktigt är att mediet har mediterat innan för att verkligen öppna upp alla kanaler och bli så mottaglig som möjligt.

Huruvida detta är möjligt eller inte är upp till betraktaren. Dock anser skeptiker att mediet själv styr sin penna och skriver något som verkar passande i stunden, och även att mediet har tränat in några väl valda fraser med en annan stämma för att åstadkomma automatiskt tal. Man kan tänka sig att det kan ge intryck på en sökande människa som kommit dit för att få hjälp.