En ingående text om medium

Världen har fått erfara många underliga händelser som varit förutspådda i oändlighet. Tänk bara på Nostradamus profetior som skrevs ned redan på 1500-talet och där en stor del faktiskt kan relateras till moderna händelser. Spådamer eller spåmän har funnits i alla tider och har trots häxjakt och utstöttning från samhällen, ändå lyckats fascinera andra människor med sina gåvor att kunna tala med de döda eller förutse framtiden. Förr satt de ofta isolerade i stugorna, medan de idag reser världen runt och ger kurser eller håller seanser.

 

Så arbetar medium idag

 

I och med digitaliseringen och internet har det blivit betydligt enklare att ta kontakt med dessa mystiska personligheter som sägs äga mer än bara sin intuitiva förmåga. Och många duktiga medium har blivit så erkända att de numera kan leva på sin gåva. John Edwards, Benny Rosenqvist, Betty Shine (numera avliden) samt en rad coacher som säger sig besitta förmågan att kunna vägleda vilsna människor som behöver vägledning i livet när de famlar i mörkret. Frågan är – finns det tekniker att tillämpa för att kunna förutspå framtiden eller är det bara fiffel och båg och ett sätt att tjäna pengar?

 

Storslagna seanser, cold readings, numerologi, tarotkort och lagda stjärnor. Ja, teknikerna är många för att underlätta att se en människas framtid. Är mediet riktigt insatt krävs varken det ena eller det andra – att lyssna på andra sidan eller att se bilder är den enda hjälp ett riktigt bra medium behöver. Faktum är att många noviser som får till sig bilder av olika slag, försöker förbättra sin förmåga genom att gå kurser hos etablerade medium. Där lär de sig sätta in bilden in rätt kontext och lär sig att säga namn på personer du ska träffa senare i livet eller städer du kommer att bo i i framtiden samtidigt som de kan avråda dig från en viss person eller kanske råda dig att tacka ja till ett banklån du länge tänkt ta.

Dock måste man säga att en naturbegåvning ofta är det allra bästa mediet och tyvärr finns det inte många av dem i världen. Men ett fåtal kan det faktiskt vara värt att ta sig ett snack med, om inte bara för skojs skull.

Akta er för coacherna

Ett medium som säger sig vara coach bör man vara lite extra försiktig med. Coachningen är ett sätt att komma undan det faktum att man inte är ett duktigt medium. Ett medium ska kunna säga vad som inträffar, inte att man har olika val i livet. Det vet ju vem som helst! Det som händer, det sker ju oavsett vad, och ett bra medium säger enbart det som kommer att inträffa. Ett medium kan också vara en rådgivare men meddelar då i detalj vad livet bär med sig när du gör en viss sak, medan en coach har svårt för att både återge detaljer ur det förflutna samtidigt som personen är väldigt vag med sina framtida spådomar. Man bör också se upp med alltför dyra sittningar. Ett seriöst medium vill inte sko sig på folks sårbarhet utan är främst där för att hjälpa.