Antik spiritualism

Även om termen spiritualism generellt sett syftar på den rörelse som under de senaste århundradena intresserat sig för andar, själens kraft och kontakten med de döda så har detta intresse funnits sedan urminnes tider. I nästan alla kulturer finns det antika trosföreställningar som handlar om kontakter med den andra sidan, hur man kan uppnå själslig harmoni och frågor om hur sinnena kan överkomma materia. Det räcker med att man tar en kort weekendresa till spännande och vitt skilda länder som Egypten eller Island för att upptäcka att det här finns spiritualistiska traditioner som går mycket längre tillbaks i tiden än Swedenborgs 1700-tal.

 

Läs till exempel en av västerlandets äldsta litterära texter,

Odysséen, skriven av den mystiske Homeros, en författare vars existens man fortfarande diskuterar. Här genomgår berättelsens hjälte en ritual för att möta de dödas andar, och på så sätt få råd och vägledning om hur han skall kunna fortsätta sin resa och lyckas ta sig hem till sitt älskade Ithaka. Här möter han familjemedlemmar och fallna hjältar, som Achilles, och får från dem ovärderlig kunskap om sin resa men också livet och döden. På liknande vis intresserade sig stora namn som Pythagoras och Platon om vad själen egentligen är, och hur man uppnår en balans mellan gott och ont, materia och ande, ideal och synd.

Även i Bibeln beskrivs hur man tog kontakt med skuggornas värld och på så sätt fick veta vad som skulle hända i framtiden. Här påpekas det dock noga att man bör undvika sådana aktiviteter, och inom kristendomen har man länge varnat för seanser och medium. Faktumet att man känt ett behov att förbjuda sådan praxis visar däremot att intresset alltid varit stort för det som går utöver det vanliga livet.

Inom många kulturer så finns det sedan flera årtionden en viss trend att återuppväcka antika former av spiritualism, och Norden är ingen undantag. Man söker sig till uråldriga schamanistiska spirituella resor och det finns flera organisationer där man möts för att diskutera och utöva olika ritualer. Man vill dels komma i kontakt med sina anfäder, men också uppleva sig själv som djupt rotad i världen. Att vara en del av historien och mänskligheten.

Att man just i våra tider förnyat intresset för gamla tankar om andar och en icke-materiell existens kan vara kopplat till det faktum att vi lever i ett konsumtionssamhälle av allra högsta grad. I sociala medier framhålls gärna det man har, hur man ser ut och vad man precis har köpt och i västvärlden anses framgång vara förknippat med rikedom och ägodelar. Spiritualismen fungerar här som en motpol till detta, där människan försöker hitta en inre balans som en reaktion mot allt det yttre. Hur man än ställer sig inför detta, så är behovet av mening och betydelse starkare än någonsin.