Spiritualism i populär kultur

I samband med det hektiska digitala samhälle som växt fram har även sökandet för tillhörighet och spiritualitet ökat. I modern tid har detta kommit att ha olika innebörd för olika folkgrupper. Spiritualism kan betyda olika saker beroende på vem som är tillfrågad. Vad som dock har märkts är att kända ikoner har kommit att ha stort inflytande på vilken väg många väljer att gå under sin spirituella resa. Många olika saker kan leda till att en person faller in på en spirituell bana. Stora livsförändringar, uppbrott och katastrofer kan få oss att ifrågasätta vår existens. Detta ses göras av både privata personer och personer som ständigt har strålkastare riktade mot sig.

Spiritualism i det moderna samhället

Spiritualismen har idag vuxit sig stark i det västerländska samhället och har blivit ett sätt att hantera stress för många. Att ifrågasätta existens och söka svar på de stora frågorna är inte ovanligt och att ta hand om kropp och själ har blivit av allt större vikt. Detta sökande kan yttra sig på olika sätt. Internet har kommit att bli en källa till kunskap där det finns en uppsjö av information för att hitta rätt väg och diskutera spiritualism med likasinnade. Medan vissa väljer att använda Internet för att studera till högskoleprovet på Hpguiden.se väljer andra att använda Internet i sin spirituella resa. I det moderna samhället kan Internet assistera i att föra människor samman och har för många varit ett positivt verktyg i att hitta sinnersro och bli mer spirituella. Sociala medier och forum har kommit att bli en allmän anslagstavla för idéer och olika spirituella frågeställningar och en mötesplats.

Spirituella personer som har påverkat den spirituella vägen för massorna

Att vara en person i det offentliga ögat kan många gånger tyckas vara något negativt, med risken att bli dömd för sina livsval. Men att vara en offentlig person kan även innebära att ha makten att påverka andra. Kända amerikanska personer som Madonna och Demi Moore är några som påverkat många människor att ställa frågor om sin existens och jobba på sig själva för att bli bättre människor. De är båda utövare av Kabbala. En gammal filosofi som härstammar från den judiska mysticismen. Denna tro kan liknas med inre utveckling utan en guru där du är din egen guide. Kabbala är inte en religion, utan snarare ett sätt att leva och en filosofi. Kabbala välkomnar människor från livets alla vägar och i Kabbala strävar en efter att upptäcka den spirituella världen. Kabbala är till för alla de som vill korrigera sig själva och uppnå ett spiritualitet tillstånf. Detta är ett koncept som är väldigt öppet för tolkning för var individ. Kanske är det därför som denna filosofi lockat så många anhängare, tillsammans med sina kända föregångare.