Spådam eller medium inom spiritualism?

Vad är egentligen skillnaden mellan att anlita en spådam som säger sig kunna kontakta din avlidna mormor eller om du går med i förening som säger sig vara anhängare till spiritualismen och bekänner sig till kristendomen och du där får delta i en seans där ett medium säger sig få kontakt med din avlidna mormor?

Man får se från två håll: Det är en förening med gemenskap och den kristna tron som grundval. Man är en aktiv medlem för att man är intresserad av spiritualismens sju grundsatser och att man vill arbeta på att förbättra sig själv. Det kräver att du vill vara medlem i föreningen och anamma dess idé.

Tar du kontakt med en spådam, exempelvis via nätet kan du göra det och det är möjligt att denna spådam skulle kunna vara ett medium under en spiritualistisk konferens också. Du kanske skulle få ut exakt detsamma ur själva seansen, oavsett vilket alternativ du valde, men detta val ger dig bara den enda sittningen och inte det mervärde det eventuellt kan ha att vara del av en grupp där många är intresserade av att kontakta andevärlden. Har man den gemenskapen kan man få många att prata med saken om.