Pseudovetenskap och spiritualism?

En viktig del inom spiritualismen är att under seanser anförda av ett medium, försöka få kontakt med avlidnas andra. Är det ens möjligt?

Det har gjorts flera försök att mäta sanningshalten i att människor skulle kunna ha förmågor utöver det vanliga. En person som granskats noggrant är Uri Geller, som kunde böja skedar. Andra personer har fått hålla i objekt som tillhört avlidna personer och uppgiften var att de skulle tala om vad de fick för information. Ett test innehöll avlidnas dagböcker där testpersonen skulle ange om det var en man eller en kvinna som skrivit i böckerna, genom att bara hålla i dem. Just i det fallet ansåg testledaren det bevisa att personen inte var medial, medan testpersonen tyckte att vissa dagböcker var för gamla och därför fungerade inte testet.

Men hur är det då med att faktiskt få kontakt med de döda? Det har utförts s.k. blindsittningar där både de testade medierna och försöksklienterna, släktingar till avlidna var blinda, d.v.s. de fick inte se varandra. Man ville undvika cold reading från mediernas sida. 25 läsningar från andevärlden gjordes och de fem försökspersonerna fick alla höra allihop, d.v.s. 125 utsagor. Deras uppgift var att rangordna hur mycket de kände sig träffade av, från de 25 exemplen.

Resultatet var att för det mesta kände sig fel person mer träffad av utsagorna än den de var tänkt för. Testet visade också att utsagorna med mer information fick högre poäng än de där mediet höll igen. Högst poäng gick också till de utsagor som var mer generella och inte innehöll så många detaljer.

Det har hittills inte kommit fram något test som visar att det faktiskt är möjligt att kontakta avlida själar.