Kan spirituella metoder hjälpa dig med kronisk smärta?

Kan spirituella metoder hjälpa dig att hantera smärta? Exempelvis om du lider av artros eller någon annan reumatisk sjukdom. Kanske, men det beror lite på vad man syftar på. Om vi pratar om seanser eller liknande så är de flesta överens om att de inte gör någon skillnad alls.

Om vi däremot pratar om meditation och andra avkopplingstekniker, som kan sägas ha en spirituell dimension, så kan de förhoppningsvis göra det. Dock är det viktigt att påpeka att om du lider av någon form av kronisk smärta så ska du alltid behandla den med medicinska metoder. Joint Academy är ett exempel på en aktör som tagit fram metoder för att behandla artros som visat sig väldigt framgångsrika. Du laddar helt enkelt ned en app till din mobiltelefon (finns för både iPhone och Android) och får kontakt med en personlig fysioterapeut. Tillsammans tar ni sedan fram ett personligt träningsprogram. 85 % av de som använt Joint Academy och lider av artros uppger att smärtan minskat sedan de började använda appen.

Avkopplingstekniker som meditation kan användas som ett komplement till annan behandling. Innan jag förklarar vidare är det viktigt att påpeka att du inte ska plåga dig själv. Om du känner såpass stor smärta att det är omöjligt för dig att koncentrera dig är det förstås läge att kontakta sjukvården först. Med det avklarat kan avkopplingstekniker vara ett alldeles utmärkt sätt att lära dig leva med kronisk smärta, att helt enkelt inte låta den ta överhanden i vardagen. Enklast gör du detta genom vanlig mindfulnessmeditation. Lägg dig ned, eller sitt upp, fokusera på dina andetag och låt smärtan finnas där. Med lite träning kommer du förr eller senare förhoppningsvis få mer distans till smärtan som då kommer att påverka dig allt mindre.