Vad är Akashakrönikan?

Föreställ dig ett slags energifält som rymmer all information om allting i hela universum. Ett slags energimatris som rymmer allt som någonsin varit och allt som kommer att bli. Det inkluderar varje persons individuella livsöden såväl som vart universum och alla dess planeter, stjärnsystem och galaxer. Det finns de som menar att det här energifältet existerar på riktigt och det är det som brukar kallas för Akashakrönikan.

Vi lever i en tid som många upplever som stressig och karriärfokuserad. För många leder pressen de upplever åt helt fel håll. Det är lätt att utveckla problematiska livsmönster när man känner att man ständigt lever under stress och press. Bland de vanligast förekommande problemen finns olika typer av beroenden: Alkohol, spel och droger. Kompetens för att behandla den här sortens missbruk finns hos https://www.ljungsjoberg.se/, ett företag som utifrån egna erfarenheter byggt en framgångsrik metod för att hjälpa människor med de här typerna av problematik.

En icke-fysisk allomfattande skrift

Akashakrönikan är alltså inte något fysiskt objekt, och det ska noga understrykas att den är ett koncept som den vederlagda vetenskapen behandlar med stor skepsis, minst sagt. Hur länge konceptet med en icke-fysisk skrift innehållandes all information om världsalltet har existerat är det ingen som vet. Vi kan dock med säkerhet säga att idén funnits närvarande hos mystiker i flera kulturer i tusentals år. Bland annat hittar man idén om en skrift som liknar Akashakrönikan i Bibelns båda delar, där omtalas den som “livets bok”. Termen ”Akashakrönikan” började användas under 1800-talet och introducerades av Madame Blavatsky, mest känd som grundare av teosofin.

Bland kända människor i historien som säger sig ha haft tillgång till det som nu kallas för Akashakrönikan finns Nostradamus, filosofen Rudolf Steiner, författaren Alice Bailey och teosofen och kvinnorättsaktivisten Annie Besant. Allihop uppgav de sig kunna använda informationen i skriften på olika sätt.

Vissa menar att vi alla får tillgång till Akashakrönikan i samband med att vi dör, som ett sätt att förbereda oss inför nästa inkarnation. Det finns en spridd föreställning att vi i dödsögonblicket får se hela våra liv passera revy och att det i praktiken utgör en läsning av akashakrönikan. Tanken är att vi ska dra lärdomar av livet vi precis levt.

Metoder för att läsa den

Bara för att akashakrönikan inte erkänns av vetenskapen saknas det inte människor som tar den på fullt allvar. Den som söker på nätet kan hitta gott om resurser som behandlar olika aspekter av skriften. Inklusive guider som förklarar hur man ska göra för att komma åt den. Sammanfattningsvis sägs det finnas olika sätt för att komma åt informationen: Seanser och ritualer av olika slag. Meditation beskrivs också ofta som ett av de säkraste sätten att komma i kontakt med akashakrönikan.