Spiritualismens höjdpunkt mellan 1840-1920

Den moderna spiritualismen fick en rejäl skjuts när systrarna Fox i USA påstod att de hörde ljud från den andra sidan, år 1848. Framför allt spred sig läran i de engelsktalande länderna. USA och Europa hade drygt 8 miljoner anhängare kring sekelskiftet. I slutet av 1800-talet hade flera anklagelser om lurendrejeri från olika medier kommit fram och intresset för rörelsen falnade något.

Idag lever spiritualismen vidare inom olika föreningar främst, men eftersom New Age blivit en mycket stor rörelse och dessa två delvis berör varandra, kan det finnas många människor som anser sig vara spirituella utan att för den sakens skull vilja vara medlemmar i en spiritualismförening. Eftersom rörelsen bygger på kristen tro, kanske inte alla vill vara med i en sådan förening. Dock finns spiritism över hela världen, då det inte alls spelar roll om man har en tro eller inte, bara att man är intresserad av andevärlden och det spirituella.

Det hela verkar handla om människans ständiga sökande efter att förstå världen, att ha något att ty sig till, att utforska både den yttre och den inre världen. Att känna sig delaktig i något – ja- någon form av mening med livet. Det kan aldrig vara fel att skaffa sig mer kunskap.