Spiritualism i litteratur och film

Det går trender i det mesta och om något tas upp i en roman eller i en film, kan det lätt få ringar på vattnet och få fler att bli nyfikna. Spiritualism och New Age har vissa saker gemensamt, kanske främst tanken om själarnas odödlighet, att själen kan vandra och att man kan få kontakt med andevärlden och det finns en del litteratur och film på temat.

Det går att spåra viss spiritualism i en del litteratur och film:

Shirley Maclaine, den amerikanska skådespelerskan, skrev en självbiografisk bok år 1983 med titeln “Out on a Limb”. På yttersta grenen i översättning. Hon beskrev sitt sökande efter mening i sitt liv och boken innehåller scener både om själavandring och kanalisering via medium. Boken blev också till en mini tv-serie där hon själv spelade huvudrollen.

En Tv-serie som till och med heter Medium, med skådespelerskan Patricia Arquette, har visats i flera säsonger. Huvudkaraktären är en vanlig mamma som upptäcker att hon drömmer saker. Ofta handlar det om meddelanden från personer som avlidit genom brott, exempelvis mord. Hon hjälper polisen med de fall hon kan och ofta går det ut på att stoppa en ond ande att begå för brott.

Medium som talar med djur

“Ingenting är omöjligt”, sa Gunde Svan och det verkar det inte vara inom spiritualismen heller. Från spiritualister som vill använda sig av medier på en seans för att försöka få kontakt med en avliden älskad, kanske under en gudstjänstliknande ceremoni, kan steget tyckas långt till att söka ett medium för att få tala med ett avlidet husdjur. Dock är det inte så ovanligt.

Att det finns människor som talar med levande djur låter bara det möjligen lite speciellt, men att tala med döda djur bygger egentligen på samma idéer. Precis som under en seans för mänskliga andar, försöker mediet få kontakt med din saknade hund, katt eller häst. Det kan eventuellt fungera bäst hemma hos dig så att mediet får känna atmosfären där djuret har levt. De flesta önskar bara få en försäkran om att djuret har det bra där det är, att det inte lider av smärtor de kanske hade. Det kan handla om att husse eller matte var tvungen att avliva djuret och fått så dåligt samvete över det att ett tecken på att djuret inte känner något agg är vad som behövs för att man ska kunna gå vidare.

En ingående text om medium

Världen har fått erfara många underliga händelser som varit förutspådda i oändlighet. Tänk bara på Nostradamus profetior som skrevs ned redan på 1500-talet och där en stor del faktiskt kan relateras till moderna händelser. Spådamer eller spåmän har funnits i alla tider och har trots häxjakt och utstöttning från samhällen, ändå lyckats fascinera andra människor med sina gåvor att kunna tala med de döda eller förutse framtiden. Förr satt de ofta isolerade i stugorna, medan de idag reser världen runt och ger kurser eller håller seanser.

 

Så arbetar medium idag

 

I och med digitaliseringen och internet har det blivit betydligt enklare att ta kontakt med dessa mystiska personligheter som sägs äga mer än bara sin intuitiva förmåga. Och många duktiga medium har blivit så erkända att de numera kan leva på sin gåva. John Edwards, Benny Rosenqvist, Betty Shine (numera avliden) samt en rad coacher som säger sig besitta förmågan att kunna vägleda vilsna människor som behöver vägledning i livet när de famlar i mörkret. Frågan är – finns det tekniker att tillämpa för att kunna förutspå framtiden eller är det bara fiffel och båg och ett sätt att tjäna pengar?

 

Storslagna seanser, cold readings, numerologi, tarotkort och lagda stjärnor. Ja, teknikerna är många för att underlätta att se en människas framtid. Är mediet riktigt insatt krävs varken det ena eller det andra – att lyssna på andra sidan eller att se bilder är den enda hjälp ett riktigt bra medium behöver. Faktum är att många noviser som får till sig bilder av olika slag, försöker förbättra sin förmåga genom att gå kurser hos etablerade medium. Där lär de sig sätta in bilden in rätt kontext och lär sig att säga namn på personer du ska träffa senare i livet eller städer du kommer att bo i i framtiden samtidigt som de kan avråda dig från en viss person eller kanske råda dig att tacka ja till ett banklån du länge tänkt ta.

Dock måste man säga att en naturbegåvning ofta är det allra bästa mediet och tyvärr finns det inte många av dem i världen. Men ett fåtal kan det faktiskt vara värt att ta sig ett snack med, om inte bara för skojs skull.

Akta er för coacherna

Ett medium som säger sig vara coach bör man vara lite extra försiktig med. Coachningen är ett sätt att komma undan det faktum att man inte är ett duktigt medium. Ett medium ska kunna säga vad som inträffar, inte att man har olika val i livet. Det vet ju vem som helst! Det som händer, det sker ju oavsett vad, och ett bra medium säger enbart det som kommer att inträffa. Ett medium kan också vara en rådgivare men meddelar då i detalj vad livet bär med sig när du gör en viss sak, medan en coach har svårt för att både återge detaljer ur det förflutna samtidigt som personen är väldigt vag med sina framtida spådomar. Man bör också se upp med alltför dyra sittningar. Ett seriöst medium vill inte sko sig på folks sårbarhet utan är främst där för att hjälpa.

Antik spiritualism

Även om termen spiritualism generellt sett syftar på den rörelse som under de senaste århundradena intresserat sig för andar, själens kraft och kontakten med de döda så har detta intresse funnits sedan urminnes tider. I nästan alla kulturer finns det antika trosföreställningar som handlar om kontakter med den andra sidan, hur man kan uppnå själslig harmoni och frågor om hur sinnena kan överkomma materia. Det räcker med att man tar en kort weekendresa till spännande och vitt skilda länder som Egypten eller Island för att upptäcka att det här finns spiritualistiska traditioner som går mycket längre tillbaks i tiden än Swedenborgs 1700-tal.

 

Läs till exempel en av västerlandets äldsta litterära texter,

Odysséen, skriven av den mystiske Homeros, en författare vars existens man fortfarande diskuterar. Här genomgår berättelsens hjälte en ritual för att möta de dödas andar, och på så sätt få råd och vägledning om hur han skall kunna fortsätta sin resa och lyckas ta sig hem till sitt älskade Ithaka. Här möter han familjemedlemmar och fallna hjältar, som Achilles, och får från dem ovärderlig kunskap om sin resa men också livet och döden. På liknande vis intresserade sig stora namn som Pythagoras och Platon om vad själen egentligen är, och hur man uppnår en balans mellan gott och ont, materia och ande, ideal och synd.

Även i Bibeln beskrivs hur man tog kontakt med skuggornas värld och på så sätt fick veta vad som skulle hända i framtiden. Här påpekas det dock noga att man bör undvika sådana aktiviteter, och inom kristendomen har man länge varnat för seanser och medium. Faktumet att man känt ett behov att förbjuda sådan praxis visar däremot att intresset alltid varit stort för det som går utöver det vanliga livet.

Inom många kulturer så finns det sedan flera årtionden en viss trend att återuppväcka antika former av spiritualism, och Norden är ingen undantag. Man söker sig till uråldriga schamanistiska spirituella resor och det finns flera organisationer där man möts för att diskutera och utöva olika ritualer. Man vill dels komma i kontakt med sina anfäder, men också uppleva sig själv som djupt rotad i världen. Att vara en del av historien och mänskligheten.

Att man just i våra tider förnyat intresset för gamla tankar om andar och en icke-materiell existens kan vara kopplat till det faktum att vi lever i ett konsumtionssamhälle av allra högsta grad. I sociala medier framhålls gärna det man har, hur man ser ut och vad man precis har köpt och i västvärlden anses framgång vara förknippat med rikedom och ägodelar. Spiritualismen fungerar här som en motpol till detta, där människan försöker hitta en inre balans som en reaktion mot allt det yttre. Hur man än ställer sig inför detta, så är behovet av mening och betydelse starkare än någonsin.

Pseudovetenskap och spiritualism?

En viktig del inom spiritualismen är att under seanser anförda av ett medium, försöka få kontakt med avlidnas andra. Är det ens möjligt?

Det har gjorts flera försök att mäta sanningshalten i att människor skulle kunna ha förmågor utöver det vanliga. En person som granskats noggrant är Uri Geller, som kunde böja skedar. Andra personer har fått hålla i objekt som tillhört avlidna personer och uppgiften var att de skulle tala om vad de fick för information. Ett test innehöll avlidnas dagböcker där testpersonen skulle ange om det var en man eller en kvinna som skrivit i böckerna, genom att bara hålla i dem. Just i det fallet ansåg testledaren det bevisa att personen inte var medial, medan testpersonen tyckte att vissa dagböcker var för gamla och därför fungerade inte testet.

Men hur är det då med att faktiskt få kontakt med de döda? Det har utförts s.k. blindsittningar där både de testade medierna och försöksklienterna, släktingar till avlidna var blinda, d.v.s. de fick inte se varandra. Man ville undvika cold reading från mediernas sida. 25 läsningar från andevärlden gjordes och de fem försökspersonerna fick alla höra allihop, d.v.s. 125 utsagor. Deras uppgift var att rangordna hur mycket de kände sig träffade av, från de 25 exemplen.

Resultatet var att för det mesta kände sig fel person mer träffad av utsagorna än den de var tänkt för. Testet visade också att utsagorna med mer information fick högre poäng än de där mediet höll igen. Högst poäng gick också till de utsagor som var mer generella och inte innehöll så många detaljer.

Det har hittills inte kommit fram något test som visar att det faktiskt är möjligt att kontakta avlida själar.

Vad är hälsokost?

Att intresset för hälsa, träning och välmående sedan en tid tillbaka ökat är ingen nyhet. Svenskar tenderar att träna mer och vi tycks även ha anpassat våra matvaror till allt mer “nyttigare” alternativ än tidigare. Faktum är att hela den hälsokost-relaterade industrin växt i rask takt under det senaste decenniet. Men vad menas egentligen med hälsokost? Är det en särskild diet eller handlar det mer om en livsstil? I det här inlägget kommer vi att diskutera begreppet lite närmare för att bättre förstå oss på vad det innebär med hälsokost.

Bra för hälsan

Rent generellt för begreppet hälsokost är att det syftar till mat, råvaror eller dryck som på ett eller annat sätt anses ha främjande egenskaper för din hälsa. Hur läkare, vetenskaps män och andra experter bedömer vad som är hälsosamt kan variera, men i regel ska hälsokost vara mat eller dryck som vetenskapligt bevisats ha positiva effekter på din hälsa och ditt välmående. I praktiken innebär det att hälsokost till exempel bidrar till bättre immunförsvar, viktminskning och mer ork i vardagen.

Hälsokost i pillerform

Hälsokostbegreppet bör framför allt uppfattas som någon typ av livsmedel med hälsosamma egenskaper, men vitaminer kan till exempel intas i form av piller. Om du söker på begreppet “hälsokost” inne på inspirationssajten Pinterest kommer du snabbt märka att bilderna inte bara är mat- och dryckesrelaterade. Burkar med hälsokostpiller är ett vanligt inslag inom detta segment när det kommer till hälsa, även om det faktiskt många gånger rör sig om naturläkemedel, vilket är en helt annat sak. Hälsokost kan också lätt förväxlas med hälsotillskott som du kommer att kunna läsa mer om i andra artiklar på den här sajten.

Hälsokost till alla dagens måltider

Att anamma hälsokost i din vardag innebär en typ av livsstil där du inte bara väljer några få råvaror som du tycker om och som dessutom är hälsosamma. Det handlar om att skapa en balans i dina kostvanor från morgon till kväll. Frukosten är utan tvekan en av dagens viktigaste måltid och hälsosam kost på morgonen har inte bara gynnsamma effekter på din generella hälsa utan skapar också goda förutsättningar till en bra dag. Det vill säga; en dag med energi och ork från morgon till kväll. Frukost kan se olika ut beroende på vad du gillar, men en osötad müsli och mörkt bröd är en riktigt bra start. Äter du en stabil frukost blir du inte hungrig mellan måltider och när det är dags för lunchen kommer du känna att magen kurrar lite lagom. Fortsätt samma balanserade kost på lunchen; du kan med fördel variera din kost utifrån hur du mår just för stunden. Är förkylningen på ingång kan c-vitaminbaserad kost hjälpa och är du kvinna kan exempelvis mat med järn vara viktigt.

Idén om själavandring inom spiritualismen

 

När man hör att inom spiritualismen har man en kristen grund men man tror inte på syndernas förlåtelse, kanske det blir förvirrande. Jesus tog ju på sig all världens synder på sina axlar och frigav människan? Nå, så tänker man inte inom spiritualismen. Här tänker man snarast mer som inom hinduism eller buddhism; man ansvarar för sina handlingar och när själen vandrar vidare efter att en människa avlidit, kan det få konsekvenser, hur man betedde sig när man levde.

Evig utveckling för alla själar är tanken. Det går inte att vara elak mot andra utan karman slår tillbaka. Däremot om man sprider godhet och kärlek, får man det tillbaka. Här finns inga skrämseltankar om någon skärseld men det har ändå konsekvenser för vad som sker med din själ när du har gått bort.

Alla bär på en önskan om att utvecklas. Alla vill helt enkelt bli bättre, det är något medfött. Hur mycket man kan utvecklas beror på hur mycket man vill utvecklas andligen. Alla har en egen fri vilja och den ska man inte motarbeta. Gör man det i en iver att bättra sig väldigt mycket, kan det bli tungt. Man ska helt enkelt ta det “lagom” så känns allt enkelt och man mår bra. När man passerat över till andesidan har man en evighet på sig att förbättra sig med det man inte hann med på jorden. Dock bestäms ens situation i andevärlden av hur man skötte sig medan man var i livet.

Det här kanske kan låta knepigt? Inte knepigare än några av världsreligionerna! Det handlar om att läsa på om man är intresserad, att verkligen tänka sig in i vad de sju grundsatserna innebär i ens liv. Är du intresserad av att utveckla din andliga spirituella sida är det bara positivt att fundera och vrida och vända på den kunskap man får. Oavsett vilken tro man har och hur man väljer att leva sitt liv, är det viktigt att alltid reflektera och analysera över allt som sker runtom. Fundera gärna över hur du kan utvecklas till vad man brukar kalla “en bättre människa”. Det är troligen egentligen det alla vill även om man inte ansluter till spiritualismens idéer eller till någon sedan länge etablerad världsreligion.

Det viktiga är att du mår bra i ditt liv!

Poltergeists och spiritismen

Människan är knuten till sin hemmiljö. Det har hon varit i alla tider. Nostalgin för barndomshemmet eller det allra första smultronstället. Längtan tillbaka till den susande barrskogen. Eller i den förhistoriska människans fall – längtan till grottan eller dem sälla jaktmarkerna. Säkert har också du en alldeles egen favoritplats. Det har nog alla.

Dessa våra miljöer har således sett ofantligt många människor passera och livsöden utspela sig. Vissa bara för en liten stund, som på en rastplats intill motorvägen och andra för en eller rentav flera livstider, som på t. ex. ett generationsboende. Olika miljöer för livets olika skeden. Olika mänskliga aktiviteter med olika tidsanspråk.

Vore det således nästan inte lite märkligt om somligas själar inte dröjde kvar vid dessa platser? Kanske vid ett träd där något djupt tragiskt ägde rum eller i ett hus där någon så att säga blev fast? Kanske var det ett svartsjukedrama som utspelade sig. Eller något betydligt mindre dramatiskt men likafullt plågsamt, som låt säga tuberkulos?

I vårt moderna, sekulariserade och rationalistiska samhälle betvivlar dem flesta förekomsten av just sådant . Livet efter döden är helt enkelt inte vetenskapligt bevisbart och därför tycks det orimligt att anta att den finns. Men djupt inne bär nog många på ett tvivel. En förträngd och djupt rotad önskan om att det faktiskt ska finnas något..mer. En försiktig idé om att de ska fortsätta existera. Något som gärna döljes med hård kritik, som i denna bok.

För vissa, som t. ex. spiritister, är denna fortsatta existens ett faktum. Det är ju svårt att förneka autenciteten i en kontakt med en eller flera andar under en seans, om man haft turen att få uppleva det. För att inte tala om en storseans. Kritiker hävdar att det är bluff, båg och dimmridå men de missar poängen. Det finns en anledning till att man har ägnat sig åt sådant i över hundra år och antagligen mycket mer.

De döda är faktiskt där och de har ofta något viktigt att säga oss. Kanske vill någon skicka en lyckönskan från andra sidan. Kanske är någon frustrerad över att det blev som det blev och behöver hjälp med att släppa taget och gå vidare.

Men vad gör man när ens favoritplats blir hemsökt? Vi har alla hört talas om hus som blir hemsökta och vi har sett på film hur det kan gå. När ett så kallat spöke knyter an till en plats på ett negativt sätt och gör det omöjligt för dem (levande) boende att vara kvar. I vissa fall kan det då vara enklast att helt enkelt flytta därifrån, vilket förstås några som flyttfirma.nu gör allra enklast och snabbast.

Vissa saker har man helt enkelt inte råd att leka med. Ibland måste man tyvärr lämna sin favoritplats. Just eftersom den funnits där ett tag och säkert är fleras favoritplats än bara ens egen.

Vem var Emanuel Swedenborg?

Spiritualism är absolut inget nytt fenomen; människan har intresserat sig för de andliga aspekterna av världen sedan urminnes tider och ämnet har alltid fascinerat individer av alla åldrar, nationaliteter och samhällsklasser. Ämnet har också alltid varit utsatt för stark kritik och för vissa människor kan det knappast bli flummigare än att syssla med spiritualism.

Även inom den svenska protestantismens ganska fantasilösa religiositet, så har det länge funnits element av spiritualism och det finns olika teorier om vad detta beror på. Kan det vara så att just den form av religion man har haft i landet lämnat mycket att önska och att folk därför sökt sig utöver den traditionella kyrkan? Eller kan det rent utav vara så att den sekulära svensken är mer öppen inför trosföreställningar utanför den sedvanliga? Man riskerar ju knappast att bli bränd på bål eller bannlyst av sitt samhälle om man intresserar sig för spirituella frågor!

Medan vi söker på internet efter banala saker som kondomer, pennor eller vad det nu kan vara, så vandrar vi lätt över till hemsidor och chattar om det övernaturliga och spirituella. Tack vare sociala media kan man idag diskutera och utbyta idéer och erfarenheter med människor i hela världen.

En av de främsta förespråkarna och forskarna när det kommer till spiritualism i Sverige var

Emanuel Swedenborg som framförallt levde under 1700-talet och som var en passionerad och intensiv sökare när det kom till spiritualism och mysticism. Swedenborg var en respekterad vetenskapsman som både reste och skrev en hel del, och han var alltid intresserad av frågor som gick lite utanför den traditionella teologin. Bland annat sökte han förklaringar och exempel på sambandet mellan ande och material – och frågor som vad själen egentligen är och vad som är meningen med den världsliga existensen.

När Swedenborg kom upp i femtioårsåldern började han uppleva ett antal mystiska visioner och drömmar som alla handlade om andar, Gud och släktingar som inte längre var i livet. Han ansåg att hans nya uppgift i livet blivit att reformera kristendomen och dess lära. I ett stort antal möten med vad han själv ansåg vara Gud själv, kom Swedenborg till en rad så kallade insikter som alla handlade om vem människan egentligen är, vad hon består av och hur hon kan frälsas. En av de många insikterna handlade bland annat om hur kropp och själ måste fungera i samspel med varandra, och att det inte bara var den själsliga existensen som spelade någon roll, vilket kyrkan alltid hävdar. Enligt Swedenborg består människan dessutom av ett slags universellt förnuft och att det därför är viktigt att lyssna till sin inre röst och handla därefter. Man bör förvisso vara ren och ädel i själen, menade man, men det är också viktigt att utföra goda handlingar och att vara snäll mot sina medmänniskor.

Ta kontakt själv med andevärlden

 

Om du är nyfiken på att själv försöka få kontakt med andar är det inte helt omöjligt. Alla har möjligheten, om man bara öppnar sina sinnen. Det är inte bara andarna som kan kontakta utan man kan även göra det själv. Finns kontakten där så finns den utan att du behöver anbringa dig så mycket.

Ibland hör man människor beskriva en obehaglig upplevelse de haft, som exempelvis att det kändes som att någon varit bakom dem i rummet. De har vänt sig om men ingenting fanns där. Sådant här glömmer man ganska fort bort och händer det inte någon mer gång tänker man troligen sällan på det. Det kan ha varit en ande som försökte få kontakt med dig, men om du själv inte har haft de funderingarna och aldrig försökt, eller helt enkelt tycker det är struntprat, så lyckades inte anden få dig att förstå.

Om du vill försöka öppna sinnet och ta kontakt är det bra att kunna slappna av genom t. ex. meditation. Man behöver hitta en typ av meditation som passar en själv. Sedan måste man träna! Räkna inte med att få kontakt första gångerna.

Något man behöver göra är att öppna sinnena genom att öppna sina chakran. Det betyder att man ska visualisera en inre bild av att öppna sig. Kan du inget om chakran får du starta med att läsa på om dessa. Kortfattat har man olika chakran på olika platser i kroppen och man ska tänka sig dem som ett hjul där man öppnar utrymmet i mitten. Detta ska göra dig mer mottaglig. Efter att man försökt ta kontakt, ska man stänga sina chakran igen. Allt detta kräver lite övning om du är nybörjare men det går ut på att öppna sitt sinne.

Det finns andra övningar om man vill försöka. Ett förslag är att tänka på ett tänt ljus och fokusera på lågan. Oavsett vad, så behöver varje enskild person finna sin variant av övning och lugn och ro för att försöka hitta en kanal in till andevärlden. Om det inte fungerar och du absolut vill kan ett tips vara att kontakta ett medium och be om råd. Kanske kan du få andra tips.

Om du är en person som absolut inte tror på andevärlden kan det ändå vara fascinerande och intressant att få reda på hur andra tänker om saken. Läs på och fundera. Kanske snubblar du över ny kunskap som du aldrig tänkt på.